gradient top

TSTI® is een therapie voor mensen die, om welke reden dan ook, uit balans zijn. Deze disbalans kan zich uiten in een gevoel van 'ik zit niet lekker in mijn vel' tot overspannenheid, burn out, PTSS (Post Traumatische Satressstoornis) en arbeidsverzuim.
De oorzaken van disbalans kunnen velerlei zijn; een traumatische gebeurtenis, langdurige overbelasting, problemen op het werk, lichamelijke klachten, conflicterende situaties, etc.
TSTI® is een complementaire therapie die in 2013 is ontwikkeld en bestaat uit een integratie van elementen van bestaande therapievormen die experience-based hun waarde ruimschoots hebben bewezen. Deze therapieën hebben met elkaar gemeen dat zij zich richten op de dynamiek die het gevolg is van een (traumatische) gebeurtenis. Daarmee gaat het veel verder dan de reguliere therapieën die gericht zijn op het trauma zelf en/of het omgaan met de gebeurtenis.
TSTI® voorkomt arbeidsverzuim of verkort het verzuim aanzienlijk.

Voordelen van TSTI®
TSTI® heeft een aantal voordelen ten opzicht van andere therapieën:

  • Het is niet nodig om de directe aanleiding van de disbalans te weten

  • De aanleiding van de disbalans hoeft niet opnieuw beleefd te worden (dit is vooral belangrijk als traumatische ervaringen de veroorzaker van de disbalans zijn)

  • De therapie is kortdurend

  • De verschillende onderdelen van de therapie versterken elkaars effectiviteit; wanneer de sessies binnen een kort tijdsbestek (1 maand) worden gevolgd, is dit effect nog sterker

  • Doordat de dynamiek binnen het systeem wordt aangepakt, is de kans op terugval nihil

  • In de praktijk blijkt dat de therapie ook een positief effect heeft op het hele systeem waar je onderdeel van uitmaakt

Effecten van TSTI®
TSTI® zorgt voor een 'reset'. Deze vindt plaats op een aantal fronten, waardoor hetgeen vastgelopen is, vanzelf loskomt en weer soepel meebeweegt. Deze verandering is blijvend, waardoor de kans op disbalans door dezelfde oorzaak nihil is.
Aan het eind van het TSTI®-traject bent u weer in evenwicht, en ook weer met uw omgeving in balans. Hierdoor voelt u zich fit en energiek, en wordt arbeidsverzuim voorkomen. Indien u al verzuimt, stelt TSTI® u in staat sneller het werk te hervatten, dan bij een reguliere therapie.

Indicatie voor TSTI®
TSTI® is geschikt voor iedereen die in meer of mindere mate uit evenwicht is. Dit kan variëren van het gevoel dat de rek eruit is, geagiteerd zijn of boosheid, tot overwerkt zijn of een burn out of PTSS hebben en niet meer in staat zijn om te functioneren.
Voor mensen met een – gediagnosticeerde – fysieke of psychische aandoening is TSTI® een goede aanvulling op de reguliere behandeling.

Werkwijze bij TSTI®
Het gehele TSTI® traject bestaat uit minimaal vier individuele sessies.
De eerste sessie omvat een intake gesprek en uitleg over de TSTI® methode.
Tijdens de tweede sessie wordt het geheugen van het individuele systeem schoongemaakt (zie Achterliggende principes bij TSTI ® voor meer uitleg). Alle emoties, overtuigingen, gedachten en herinneringen die niet meer functioneel zijn, worden weggehaald of getransformeerd en in de goede vorm weer geïntegreerd. U ligt hierbij op een behandeltafel en beantwoordt vragen die volgens een gestandaardiseerd protocol worden gesteld.
In de derde sessie wordt gewerkt met het systeem waar de klachten zijn ontstaan, of indien dat niet duidelijk is, waar de klachten (het meest) zichtbaar zijn. Dit kan het werk zijn, de thuissituatie, of beide. Er wordt gekeken hoe de elementen die onderdeel uitmaken van het systeem zich tot elkaar verhouden, waar het evenwicht is verstoord, en er worden interventies gepleegd om het evenwicht te herstellen.
Tijdens de vierde sessie worden de inzichten uit de tweede en derde sessies besproken, en worden nieuwe strategieën en adviezen over 'hoe nu verder' aangereikt.
Indien nodig, als bijvoorbeeld het werk nog niet hervat kan worden, volgen daarna één of meerdere sessies om de verkregen inzichten nog meer te internaliseren, nieuwe vaardigheden aan te leren, of nogmaals naar een (andere) disbalans in het systeem te kijken.
De eerste sessie duurt 1 uur, de overige sessies 2 tot 3 uur per sessie.

Achterliggende principes bij TSTI®
Bij TSTI® wordt gewerkt vanuit de systeemtheorie; alles (mensen, dingen, fenomenen) verhoudt zich tot elkaar en wanneer deze elementen één geheel vormen, is er sprake van een systeem.
Een mens kan worden gezien als een enkelvoudig systeem. Van systemen weten we dat er altijd wordt gezocht naar intern evenwicht. Als je het warm hebt, ga je transpireren om warmte kwijt te raken, en als je je ingespannen hebt, heb je behoefte om daarna te rusten.
Er is sprake van een meervoudig systeem wanneer er twee of meer mensen bij elkaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld een team of afdeling zijn, een gezin of een vereniging. Ook binnen meervoudige systemen wordt altijd gezocht naar evenwicht.
In elk systeem kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die het evenwicht verstoren, zoals een chronische overbelasting of een traumatische ervaring (bij een enkelvoudig systeem), een afwijzing of een conflict (bij een meervoudig systeem). Soms blijft het evenwicht verstoord doordat er niet op een adequate wijze wordt gereageerd op de gebeurtenis.
De gebeurtenis kan worden genegeerd, met de mantel der liefde afgedekt, of iemand wordt buitengesloten.
Deze disbalans blijkt in het geheugen van het systeem te worden opgeslagen. Bij mensen gebeurt dit niet alleen in het hoofd, maar ook op celniveau. Waar de 'opslag' in meervoudige systemen plaatsvindt weten we niet. Wel is duidelijk dat de verstoring een bepaalde dynamiek oplevert die zich op velerlei manieren kan uiten bij de mensen die onderdeel uitmaken van het systeem. Voorbeelden zijn: een aanhoudend gevoel van onbehagen, prikkelbaarheid, burn out, chronische ziekte of een verslaving. TSTI ® maakt het mogelijk om uit die dynamiek te stappen, met als gevolg dat de symptomen verdwijnen.

Is TSTI® altijd effectief?
Op basis van de jarenlange ervaringen met de therapieën waarop TSTI® is gebaseerd, kunnen twee nadelige effecten worden benoemd die een enkele keer optreden.
Het eerste is dat het schoonmaken van het individuele systeem zo grondig is dat hierna een gevoel van ontheemd-zijn ontstaat. De enkele keer dat dit is gebeurd, laat zien dat dit gevoel met een paar dagen weer weg is.
Het tweede is dat niet iedereen in staat is de verandering die de therapie teweeg brengt, te internaliseren. Hoewel iedereen uit vrije wil TSTI® zal volgen, moet er ook een (onbewuste) interne bereidheid zijn om daadwerkelijk de transformatie plaats te laten vinden. Voor een enkele cliënt is het 'easier to suffer then to heal', waarschijnlijk vanuit de gedachte dat het systeem beter in evenwicht gehouden kan worden met het ontwikkelde – ziekmakende – patroon, dan dat de oorzaak van het verstoorde evenwicht wordt getransformeerd en geïntegreerd.

Onderzoek naar TSTI®
De effectiviteit van TSTI ® is aangetoond door (meestal zeer bijzondere) Patient Reported Outcomes.
Daarnaast is, om de effectiviteit van TSTI® te objectiveren, begonnen met onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de DMHC SF-vragenlijst (Dutch Mental Health Continuum – Short Form) over de kwaliteit van leven. Deze vragenlijst bestaat uit 14 vragen, en wordt voorafgaand en na het TSTI® traject ingevuld.

Overige informatie
De sessies kunnen worden gepland binnen het tijdsbestek van 1 maand.
TSTI® is ontwikkeld door Neo Unity en heeft een landelijk dekkend netwerk, dat steeds verder wordt uitgebreid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kiki Hubeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-22 19 65 18

Stress counseling: TSTI ®
offerte
MEER INFORMATIE
programma van vier bijeenkomsten

- intake

- uitgebreide Body&Soul reset

- Neo Circle Constellation

- coachingsgesprek

  
Stress couseling TSTI

Maak kennis met ReRouting

ReRouting laat u graag kennismaken met haar activiteiten. We organiseren regelmatig kennismakingsbijeenkomsten, waarin we meer vertellen over onze aanpak. En natuurlijk ook graag uw vragen beantwoorden.

MEER >