Praktijkvoorbeelden

De oplossing is vaak dichtbij

Praktijkvoorbeeld
coaching voor organisaties

De leidinggevende van Katja* had al een aantal gesprekken met haar gevoerd. In hun communicatie voelden beiden zich niet door de ander begrepen.

Door in een gesprek als ‘vertaler’ op te treden, soms hun uitspraken te herformuleren en aanvullende vragen te stellen, bleek dat het wederzijds begrip wel bestond en dat beiden graag aan een oplossing wilden meewerken. Enkele coachende gesprekken waren in dit geval voldoende om de communicatie vlot te trekken en de samenwerking nieuw leven in te blazen.

 

Functioneren na reorganisatie

Praktijkvoorbeeld
organisatieopstellingen

Jeanine* is een heel betrokken medewerkster van een jaar of zestig. Ze is al heel lang werkzaam in haar functie en houdt van haar werk.

Ze heeft inmiddels diverse fusies en reorganisaties meegemaakt, zonder dat deze een functiewijziging voor haar betekenden. Nu is er een reorganisatie die wel consequenties heeft voor haar functie. Alhoewel ze beseft dat de organisatie als gevolg van verminderde inkomsten maatregelen moet treffen, valt het haar zwaar bepaalde taken niet langer uit te kunnen voeren. De situatie is haar teveel geworden en een ziekmelding was het gevolg. Na een gesprek met Jeanine waarin zij haar bezwaren nog eens kon uiten en ze begreep dat haar weerstand te maken had met ‘verlies’, hebben we een korte opstelling gedaan van de huidige situatie en haar mogelijkheden in de toekomst. Hierin ervoer ze dat ze haar nieuwe taken ook op een andere manier kan opvatten en benaderen. Met een groot gevoel van opluchting ging ze weg. Jeanine is een paar dagen later weer aan het werk gegaan en heeft tot haar pensioen met plezier gewerkt.

 

Kiezen van functie

Praktijkvoorbeeld
organisatieopstellingen

In verband met een reorganisatie krijgen medewerkers de mogelijkheid om te solliciteren naar voor hen nieuwe functies. Marieke* wil deze uitdaging wel aan gaan, maar twijfelt of ze er verstandig aan doet.

Aan welke functie moet ze de voorkeur geven, want er zijn meerdere die haar aanspreken. Wat zal er in die, ook voor de organisatie nieuwe functies, van haar verwacht worden? Is ze in staat de groei in functioneren te realiseren? Kortom, zal ze de juiste vrouw op de juiste plaats zijn? Na het bespreken van de mogelijkheden, met daarbij de diverse aspecten die een rol spelen, doen we een opstelling. In deze opstelling ‘voelt’ Marieke in welke functie zij het beste op haar plaats zal zijn. Het verrast haar dat ze een duidelijk onderscheid kan maken tussen de functies waaruit ze kan kiezen. Marieke heeft de functie gekregen die het beste bij haar paste en nu, enkele jaren later, heeft ze een volgende stap gemaakt.

 

Positie van organisatie

Praktijkvoorbeeld
organisatieopstellingen

Een not-for-profit organisatie zocht naar een betere relatie met haar subsidiegever. De organisatie was van mening goede plannen te presenteren, in lijn met het met de subsidiegever afgestemde beleid, maar was van mening weinig gehoor te vinden.

Alle betrokken partijen, inclusief verschillende stakeholders, werden in een opstelling door representanten vertegenwoordigd. In de opstelling kwam tot uiting dat niet de plannen en presentatie van de organisatie bepalend waren voor de positie waarin ze verkeerde, maar dat de subsidiegever andere prioriteiten had.

 

Wat is je doel?

Praktijkvoorbeeld
organisatieopstellingen

Bas* gaf in zijn intakegesprek aan het gevoel te hebben dat hij met zijn bedrijf weinig vooruitgang boekte, terwijl hij andere bedrijven zag groeien.

In een opstelling werd duidelijk dat Bas niet altijd consistent bleek in zijn beslissingen en ook waar dat vanuit zijn achtergrond mee te maken had. Zijn familiegeschiedenis speelde hier een rol in. Dit inzicht gaf Bas houvast om zijn focus scherper te stellen en zich minder te laten beïnvloeden. Een verhoging van zijn omzet volgde als vanzelf...

 

Maak kennis met ReRouting

ReRouting laat u graag kennismaken met haar activiteiten. We organiseren regelmatig kennismakingsbijeenkomsten, waarin we meer vertellen over onze aanpak. En natuurlijk ook graag uw vragen beantwoorden.

MEER >

* In verband met bescherming van de privacy zijn de namen van de betrokkenen gewijzigd.