gradient top

REGISTRATIE GEGEVENS

Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van de website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken om contact mogelijk te maken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats. ReRouting respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden voor haar eigen administratie.

GEBRUIK VAN COOKIES

ReRouting maakt bij het verstrekken van informatie door middel van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker van deze website wordt opgeslagen. Het dient ertoe die computer met het oog op een (eventueel) volgend bezoek van deze website sneller te kunnen herkennen en daardoor de toegang tot deze website te vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website kan onder meer links bevatten door middel waarvan websites van derden kunnen worden bezocht. Omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in websites van derden zijn opgenomen. ReRouting is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid met betrekking tot websites van derden. ReRouting is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door die derden.

WIJZIGING

ReRouting behoudt zich de bevoegdheid tot wijziging van haar privacybeleid met betrekking tot deze website voor. Het verdient dan ook aanbeveling met enige regelmaat daarvan kennis te nemen.